MIGUEL MOSQUERA

Obra anos 2000 -2015

Nuestro equipo

Soy un experto en la materia, pero sin aquellos que me han ayudado durante el camino, no estaría hoy donde estoy. Me gusta conectar con personas con el mismo objetivo y poner toda mi ilusión y mis conocimientos en lo que hago para marcar la diferencia. Superposición de espazos, tempos e linguaxes; a colaxe compaxinará o dispar: separa o reunido e
 conecta o separado. Cada nova montaxe xera  desubicación e cambia o sentido da lectura; o
 conxunto só toma sentido en función da repartición de posicións. Así se abre ante os nosos ollos o
 territorio lixeiro, impredicible e inestable da montaxe: “unha máquina de producir po no espazo,
 vento no tempo” ( Ernst  Bloch).

   
Detalle do texto de Angel Cerviño e Alberto Glez.Alegre (Comisarios da Exposición " Ou bosquexo do mundo")

Miguel Mosquera Exposición en Galeria Marimon

VERSO
       No verso aparecen as cousas como son, como se entenden agora que todo ten dúas caras. Aquí
aparecen os textos recollidos, as frases sinaladas e 
        No verso podemos asistir ó resultado de cada xesto que sitúa cada signo dentro do cadro e cada
cadro dentro do mundo. Os signos son en Miguel Mosquera tan variados que pode pensar o
espectador que o bosque das mensaxes cruzadas non deixa ver as árbores de papel. O artista non lie pasa
inadvertida a circunstancia e por eso aproveita o verso de cada xesto para deixar constancia da súa
estética: non hai que forzar os obxectos para encontrar un lugar no espacio porque cada obxecto
ten o seu lugar e se desenvolve nel con naturalidad ...
CAMILO FRANCO